नऔ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि नेपाल फार्मेसी परिषद को अत्यन्त जरुरि सुचना