नेपाल फार्मेसी परिषदको १४ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना