नेपाल फार्मेसी परिषद को १४औ नाम दर्ता परिक्षा को फार्मासिस्ट तर्फ को नतिजा