बिषय अध्ययन गर्न बिदेश जाने विद्यार्थीलाई नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना