१४ औ नाम दर्ता परीक्षाको परीक्षाकेन्द्र ,समय र मिति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना