July 15 2021

१७ औ नाम दर्ता परीक्षा को लागि फार्मेसी सहायक तर्फको स्वीकृत...

१७  औ नाम दर्ता परीक्षा को लागि फार्मेसी सहायक तर्फको स्वीकृत आवेदकको नामावली :  

Read More

July 13 2021

De-Registration

नेपाल फार्मेसी परिषद द्वारा प्रमाणीकरण हुन नसकेका निम्न दर्ता न र नाम दर्ता...

Read More

April 21 2020

नेपाल फार्मेसी परिषदको फार्मेसी जनशक्तिमा अपिल

नेपाल फार्मेसी परिषद्को फार्मेसी जनशक्तिमा अपिल 

Read More

January 06 2020

नामदर्ता फारम भर्ने तरिका

नेपाल फार्मेसी परिषद्को  मिति २०७६/१०/१०को  बैठकको निर्णय बमोजिम यस परिषदले संचालन गर्ने १५ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फारम खोलिएको हुदा ०७६/१० /१२  देखि   २०७६ /११/११ गते सम्म  आबेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैलाइ सुचित  गरिन्छ I साथै १५  औ नाम दर्ता...

Read More