April 21 2020

नेपाल फार्मेसी परिषदको फार्मेसी जनशक्तिमा अपिल

नेपाल फार्मेसी परिषद्को फार्मेसी जनशक्तिमा अपिल 

Read More

January 06 2020

नामदर्ता फारम भर्ने तरिका

नेपाल फार्मेसी परिषद्को  मिति २०७६/१०/१०को  बैठकको निर्णय बमोजिम यस परिषदले संचालन गर्ने १५ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फारम खोलिएको हुदा ०७६/१० /१२  देखि   २०७६ /११/११ गते सम्म  आबेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैलाइ सुचित  गरिन्छ I साथै १५  औ नाम दर्ता...

Read More