नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २३ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Urgent Notice :Pharmacy Assistant Approved and Conditional List with Symbol number Urgent Notice for 23rd Name Registration Exam Pharmacist Urgent Notice for 23rd Name Registration Exam Pharmacist नेपाल फार्मेसी परिषद्को २३ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २३ औ नाम दर्ता परीक्षाको आवेदन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को फार्मेसी शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषदको २२ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको नतिजा सम्बन्धि सूचना
 • Diploma Level

 • Requirement for Bachelor

  1. Lorem ipsum dolor sit amet.
  2.  Lorem ipsum dolor sit amet.
  3.  Lorem ipsum dolor sit amet.
  4.  Lorem ipsum dolor sit amet.
  5.  Lorem ipsum dolor sit amet.