२४ औ नाम दर्ता परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना २४औ नाम दर्ता परीक्षा फर्मासिष्ट(बि.फार्मेसी)को सूचना २४ औ नाम दर्ता परीक्षा (वि. फार्मेसी) सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २४ औ नाम दर्ता परीक्षामा सफल फार्मेसी सहायक को कागजात बुझाउने एबम प्रमाण पत्र वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना Name list for CPD program Call for Participation! 24 औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायक सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २४ औँ नाम दर्ता परीक्षाको आवेदन फारम सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Please Find Name Registration Application Form २३ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको उतिर्ण आवेदकहरुमा नाम दर्ता प्रमाण पत्र बितरण सम्बन्धि सूचना २३ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको रिटोटल एबम पुन परिक्षण सम्बन्धि सूचना
 • Diploma Level

 • Requirement for Bachelor

  1. Lorem ipsum dolor sit amet.
  2.  Lorem ipsum dolor sit amet.
  3.  Lorem ipsum dolor sit amet.
  4.  Lorem ipsum dolor sit amet.
  5.  Lorem ipsum dolor sit amet.