नामदर्ता फारम भर्ने तरिका <

नेपाल फार्मेसी परिषद्को  मिति २०७६/१०/१०को  बैठकको निर्णय बमोजिम यस परिषदले संचालन गर्ने १५ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फारम खोलिएको हुदा ०७६/१० /१२  देखि   २०७६ /११/११ गते सम्म  आबेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैलाइ सुचित  गरिन्छ I साथै १५  औ नाम दर्ता परिक्षा को online नाम दर्ता आबेदन फारम निम्न लिखित लिंकबाट भर्न सकिन्छ I

Link : http://www.online.nepalpharmacycouncil.org.np

नोट :- १ .नाम दर्ता आबेदन फारम Online बाट मात्र बुझिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ I

नेपाल फार्मेसी परिषद

बिजुली बजार , काठमान्डौ

Q