सामुदायिक  फार्मेसीमा काम गर्ने फर्मासिष्ट एवम् फार्मेसी सहायकहरुमा नेपाल फार्मेसी परिषदको अत्यन्त जरुरी सूचना <