नेपाल फार्मेसी परिषद्को

नाम दर्ता प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी जरुरी सूचना

 

मिति :२०७७/०३/१०

 

यस परिषद द्वारा संचालित १२, १३ र १४ औ नाम दर्ता परीक्षाको (फर्मासिष्ट /फार्मेसी सहायक) नाम दर्ता प्रमाणपत्र मिति २०७७/०३/१५ गते बाट बितरण गरिने हुदा प्रमाणपत्रको लागि परिषद्को कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन् अनुरोध छ I

 

नेपाल फार्मेसी परिषद

बिजुलीबजार,काठमान्डौ ,फोन न :०१-४७८०७४७

वेबसाइट :www.nepalpharmacycouncil.org.np