नेपाल फार्मेसी परिषद्को शिक्षण संस्था /कलेजको मान्यता सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना <