मिति : २०७७/०५/२२

नेपाल फार्मेसी परिषद्को १५ औ नाम दर्ता परीक्षाको फर्मासिष्ट तर्फको आवेदकहरुमा अत्यन्त जरुरी सुचना

१,नेपाल फार्मेसी परिषद्को १५ औ नाम दर्ता परिक्षाको आबेदन फारम पूर्ण रुपमा नभरिएका , कागजात अपुग रहेका,   दोहरो फारम भर्ने निम्न बमोजिमको परीक्षा संकेत न रद्द गरिएको छ l

१.G१५००३४ अमित न्यौपाने                                

२. G१५०३२९ प्रशान्त पौडेल

३. G-१५०३५० रबिन्द्र कुमार यादब

४. G-१५०२२९ मनिष

५. G-१५०२३२ मंजु

६. G-१५०२४४  मेघा

७. G-१५०२७५ निरज

८. G-१५०५५५ सुमन जोशी

९. G-१५०५८० सुरक्षा

१०.G-१५०१२२ बिष्णु प्रसाद यादब

११.G-१५०२५८ मुकेश सिंह

१२G-१५०२५९ -मुन्ना कुमार पटेल

१३.G-१५०२६० मुरारी साह रौनियार

१४.G १५०५२२ सुभमन  चौधरी

१५.G -१५०६३२ स्वीकृत बिस्ट

 

२. निम्न बमोजिमको सकेत न भएका आवेदकहरुले ३ दिन भित्र परिषदमा सम्पर्क गर्न हुन् अनुरोध छ l

G-१५००११,  G-१५००२८, G-१५००९९, G-१५०१०२,  G-१५०११५ , G-१५०१२० ,G-१५०१३८,

G-१५०१८७,  G-१५०२५५,  G-१५०४००,  G  -१५०४५०

 

३.प्रदेश न:३ परीक्षा- केन्द्र पायक पर्ने आवेदकहरुको हकमा  सूचना प्रकाशित भएको मितिले थप २ दिन भित्र परिषदमा सम्पर्क गरि आफ्नो नाम एबं संकेत नम्बर दर्ता गराउन अनुरोध छl

 

४. परिषद्को online फारम भर्ने विधिमा भ्रामक , तथ्यहिन एबं गलत बिबरण भर्नेको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा पनि जानकारी गराइन्छ l