नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७८/०१/१० मा बसेको बैठकको मुख्य निर्णयहरु<

२०७८/०१/१२

नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७८/०१/१० मा बसेको बैठकको मुख्य निर्णयहरु निम्नलिखित छन् :

१.परिषदको नाम दर्ता प्रमाणपत्रको दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्न एबम ब्यबसायिक आचार संहितालाइ पालना गराउन आवश्यक गृहकार्य गर्न परिषदको रजिष्ट्रार श्री सन्जिब कुमार पाण्डेयको संयोजकत्वमा ५ सदस्य रहने गरि एक समिति गठन गरियो I

२.FAPA को सदस्यता नबिकरण गर्न निर्णय गरियो I

३.परिषदको कार्यालय व्यवस्थितरुपमा संचालन गर्न समन्वय गर्न एबम यथाशिघ्र घर- जग्गा व्यवस्थापनको लागि परिषद्को अध्यक्ष श्री प्रज्वल जंग पाण्डे को संयोजकत्वमा  श्री क्षितिज गडतोला सदस्य रहने गरि एक समन्वय समिति गठन गरियो I

४.देशको जुनसुकै ठाउ बाट आबेदन शुल्क अन लाइन मार्फत तिर्न ESEWAसंग सम्झौता गर्ने निर्णय भयो I

५.नेपाल फार्मेसी परिषदको नियमावली २०५९ को परिच्छेद-७को नियम ७(क) व्यवस्थित, बैज्ञानिक एबम सुचारु रुपले फार्मेसी ब्यबसायको संचालन को लागि आवश्यक नीति/ नियम, निर्देशिका, मापदण्ड तथा पूर्वाधार निर्धारण गर्न सरोकारबाला निकाय संग अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरियो I

 

सन्जिब कुमार पाण्डेय

रजिष्ट्रार