१९ औ नाम दर्ता परीक्षाको  प्रवेश-पत्र एबम परीक्षा केन्द्र सम्बन्धि अत्यन्त सूचना<

०७९/०२/२५

१९ औ नाम दर्ता परीक्षाको  प्रवेश-पत्र एबम परीक्षा केन्द्र सम्बन्धि अत्यन्त सूचना

मिति २०७९/०२/२८  गते नेपाल फार्मेसी परिषद्ले  संचालन गर्ने  १९ औ नाम दर्ता परीक्षा फर्मासिष्ट तर्फ दिउसो १: बजे नेपाली सेना स्वास्थ्य बिज्ञान संस्थान ,सानो भर्याङ, काठमाडौंमा हुन् व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ

नोट :-

  • परिषदको वेबसाइटमा उल्लेख भएका स-शर्त फर्मासिष्ट तर्फको  स्वीकृत आवेदकहरुले २०७९/२/२७ भित्र तोकिएको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।
  • बी.फार्मेसी तर्फको प्रवेश पत्र मिति २०७९/०२/२६ गते देखि परिषदको कार्यालयमबाट  निम्नानुसार बितरण गरिने छ ।

जी १९०००१ –जी १९०२०० – बिहिबार (२०७९/०२/२६)

जी १९०२०१  –जी १८०८३६ –शुक्रबार (२०७९/०२/२७ )

  • परीक्षा सम्बन्धि थप केहि जानकारी आबश्यक परेमा परिषद्को फोन न

०१-४७९०७४७ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

  • परीक्षार्थी परीक्षा हुनु भन्दा ३ घण्टा पुर्ब अनिवार्य रुपमा परीक्षा- केन्द्रमा  उपस्थित हुनुपर्ने छ ।

 

 

  संजिव कुमार पाण्डेय

        रजिष्ट्रार