१९ औ नाम दर्ता परिक्षामा अस्वीकृत बी फार्मेसी तर्फको आवेदकहरुमा अत्यन्त जरुरी सुचना <