नेपाल फार्मेसी परिषद्को १९ औ नाम दर्ता  दर्ता परीक्षाको फ़र्मासिष्ट तर्फको नतिजा <