२० औ नाम दर्ता परीक्षामा उतीर्ण परीक्षार्थीहरु(फर्मासिष्ट)को लागि अत्यन्त जरुरी सूचना<