नेपाल फार्मेसी परिषद्को २१ औ नाम दर्ता परीक्षाको आबेदन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना <