नेपाल फार्मेसी परिषद्को २१ औ नाम दर्ता परीक्षाको आवेदन सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना<