२२ औ नाम दर्ता परीक्षाको आवेदन फारम सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को नाम दर्ता अभिलेख अध्यावधिक सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को नाम दर्ता अभिलेख अध्यावधिक सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २१ औ नाम दर्ता परीक्षा (फार्मेसी सहायक ) तर्फको स्वीकृत नामावली सूचना नेपाल फार्मेसी परिष्द्को २२ औ नाम दर्ता परीक्षा फर्मासिष्टतर्फको अत्यन्त जरुरी सूचना 22nd Name Registration Exam B.Pharm Applicant list Approved and Conditional Pharmacist(B.Pharmacy) 22nd Name Registration Exam Notice २२ औ नाम दर्ता परीक्षामा उतीर्ण परीक्षार्थीहरु(फर्मासिष्ट) को लागि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २२ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको अत्यन्त जरूरी सूचना