२४ औ नाम दर्ता परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को फार्मेसी शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५ औ नाम दर्ता परीक्षाको दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २५ औ नाम दर्ता परीक्षाको दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Notice for CPD Pokhara ( Gandaki Pradesh) Notice for Continuous Professional Training at Province Level Call for Participation for CPD training Phase-2 Result of retotaling 24th Name Registration Exam Pharmacy Assistant Result of retotaling 24th name registration exam Pharmacist २४औ नाम दर्ता परीक्षा फर्मासिष्ट(बि.फार्मेसी)को प्रमाण पत्र सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २४औ नाम दर्ता परीक्षा फर्मासिष्ट(बि.फार्मेसी)को सूचना

News & Notice

image