२४ औ नाम दर्ता परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना २४औ नाम दर्ता परीक्षा फर्मासिष्ट(बि.फार्मेसी)को सूचना २४ औ नाम दर्ता परीक्षा (वि. फार्मेसी) सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २४ औ नाम दर्ता परीक्षामा सफल फार्मेसी सहायक को कागजात बुझाउने एबम प्रमाण पत्र वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना Name list for CPD program Call for Participation! 24 औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायक सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २४ औँ नाम दर्ता परीक्षाको आवेदन फारम सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Please Find Name Registration Application Form २३ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको उतिर्ण आवेदकहरुमा नाम दर्ता प्रमाण पत्र बितरण सम्बन्धि सूचना २३ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको रिटोटल एबम पुन परिक्षण सम्बन्धि सूचना